Podsumowanie warsztatów diagnostycznych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

Podsumowanie warsztatów diagnostycznych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

4 stycznia 2017 r. w Gminie Ochotnica Dolna odbyły się warsztaty stanowiące element prac nad przygotowaniem programu rewitalizacji, które związane były z wyznaczeniem obszarów zdegradowanych oraz rewitalizacji w oparciu o diagnozę problemów występujących na obszarze Gminy Ochotnica Dolna.

Poniżej znajdą Państwo raporty z przeprowadzonych spotkań. Wszystkim obecnym jeszcze raz dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do włączania się w kolejne etapy prac.