Zaproszenie na Gorczańskie Kośby 2010

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej zaprasza na Festyn "Gorczańskie Kośby", który odbędzie się 25.07.2010(niedziela) od godz. 15.00.   Program Imprezy: Otwarcie festynu "Gorczańskie Kośby" Koncert Orkiestry Dętej z Ochotnicy Dolnej

Informacja GOPS Ochotnica Dolna w sprawie wypłaty świadczeń

Ważne !!!!   Z uwagi na niewystarczającą ilość przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego środków na wypłatę zasiłków stałych w miesiącu lipcu przyznane naszymi decyzjami świadczenia w pełnej wysokości ( 444zł - 323 zł) zostaną pomniejszone o ok. 97 zł  

Ogłoszenie o sesji

OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku) w dniu 28 lipca 2010 roku (środa) o godz. 14.00w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad)odbędzie się XLVIII zwyczajna sesja Rad

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim Sołectwa Ochotnica Dolna

  Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/420/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010 r. Rada Gminy Ochotnica Dolna zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Ochotnica Dolna celem wyboru Rady Sołeckiej na dzień  8 sierpnia 2010 roku (niedziela) na godz. 10.00, które odb

Uchwały z sesji XLVIII

Uchwały Rady Gminy z sesji nr XLVIII, która odbyła się  28 lipca 2010r. są dostępne na stronie BIP 2010-08-05 RZ

Powszczechny Spis Rolny 2010

Urząd Gminy Ochotnica DOlna informuje, że w dniach od 9 sierpnia do 23 sierpnia 2010r. na terenie gminy zostanie przeprowadzony obchód przedspisowy, który stanowi pierwszy etap Powszechnego Spisu Rolnego. W tym celu rachmistrze spisowi udadzą się do każdego gospodarstwa aby zweryf

Zmodernizowana sieć dróg powiatowych w Powiecie Nowotarskim

  Dobiega końca realizowana przez Powiat Nowotarski inwestycja polegająca na przebudowie odcinków dróg powiatowych na następujących drogach: K1637 Harklowa-Tylmanowa; K1642 Groń-Trybsz-Niedzica; K1646 Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko; K1651 Czarny Dunajec

Bezpłatene konsultacje skierowane do przedsiębiorstw na terenie Gminy Ochotnica Dolna

Konsultacje związane są ze zbliżającym się naborem wniosków o dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw – wrzesień/październik 2010 r. - w ramach II Osi Priorytetowej „Gospodarka Regionalnej Szansy” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, D

Szkolenie "Promocja projektów finansowanych ze środków UE"

Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt: „Promocja projektów finansowanych ze środków UE:, które w dniu 26 sierpnia br. odbędzie się w Nowym Targu, w siedzibie Euroregio

Ogłoszenie o sesji

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku) w dniu 20 września 2010 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XLIX zwyczajna sesja Rady

Główna nagroda dla Gminy Ochotnica Dolna

GŁÓWNA NAGRODA DLA GMINY OCHOTNICA DOLNA za opracowanie koncepcji „Zrównważonego Rozwoju Turystyki Przyjaznej Środowisku w Rozwoju Karpat” otrzymał projekt „SZLAK KULTURY WOŁOSKIEJ”   W dniach od 9-10 września 2010 roku odbyła się Konferencja

Uchwały z sesji XLIX

Uchwały Rady Gminy z sesji nr XLIX, która odbyła się  20 września 2010r. są dostępne na stronie BIP  

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

  Na podstawie art. 70a Ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U z 2003r. Nr 159 poz.1547 z póżn.zm ) Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje informację o wyznaczonych miejscach przeznaczonych na bez

Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 21 września 2010 r.

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych przyjmowane będą w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, w godzinach od 8.15 do 16.