Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze

na stanowisko pracy - referent ds. funduszy europejskich Informuję, że w wyniku wstępnej analizy dokumentów na w/w stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.   1. Edward Stanisław Szym

Uchwały z sesji XLIV

Uchwały Rady Gminy z sesji nr XLIV, która odbyła się 23 marca 2010r. są dostępne na stronie BIP 2010-03-30 RZ

Informacja Wójta Gminy o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna   II. Stanowisko urzędnicze: referent ds. funduszy europejskich   III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrany został:   Pan Edward Stanisław Szymański , zam

Wystawiono Księgę Kondolencyjną

Księga Kondolencyjna, w której mieszkańcy mogą składać kondolencje w związku z katastrofą w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 roku, została wyłożona w sali obrad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 16.00 do piątku 16 kwietnia br.

Informacja w sprawie wyborów na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Dolna

Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Ochotnica Dolna informuje, że:   na podstawie § 25 ust. 7 Statutu Sołectwa Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. Nr 408 z dnia 1 grudnia 2003 r. poz. 4269) zgłoszono następujących kandydató

Ogłoszenie o sesji

  Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku) w dniu 27 kwietnia  2010 roku (wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XLV zwyczajna ses

Ogłoszenie o wynikach wyborów na Sołtysa Ochotnica Dolna

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza wyniki wyborów na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Dolna   Wybory odbyły się w dniu 25 kwietnia 2010 r.   1. Liczba osób uprawnionych do głosowania    –   1 695 2. W głosowaniu wzięło ud

Uchwały z sesji XLV

Uchwały Rady Gminy z sesji nr XLIV, która odbyła się 27 kwietnia 2010r. są dostępne na stronie BIP 2010-05-05 RZ

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie plakatów wyborczych

WYKAZ MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH     Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje informację o wyznaczonych miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwies

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r., informuje o warunkach gło

Kolejna edycja konkursu "Estetyczna zagroda"

 OGŁOSZENIE         Komisja Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy   we współpracy z   Wójtem Gminy Ochotnica Dolna   o r g a n i z u j e

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania

I N F O R M A C J A   Wójta Gminy Ochotnica Dolna  z dnia 10 maja 2010 roku   o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych                 Na

Ogłoszenie o sesji

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku) w dniu 27 maja  2010 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XLVI zwyczajna sesja Rady G