Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE 1)      obywatelstwo polskie, 2)       wykształcenie wyższe  techniczne, 3)      doświadczenia zawodowe minimum 5 lat, 4)      pełna zdolność do czy

Zajecia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Krościenku nad Dunajcem z oddziałem zamiejscowym w Ochotnicy Dolnej organizuje zajęcia z zakresu   WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA   będące formą wsparcia i pomocy dla dzieci z różnymi problemami

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko pracy - kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej   Informuje, że w wyniku wstępnej analizy dokumentów na w/w stanowisko pracy do następnego etapu zakwalifikował się kandydat spe

Ogłoszenie o sesji

  OGŁOSZENIE   Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku) w dniu 22 czerwca  2010 roku (wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie si

Karpacki Wyścig Kurierów

W dniach  9 - 13 czerwca 2010 odbył się m.in. w naszej Gminie Karpacki Wyścig Kurierów. Organizatorem Karpackiego Wyścigu Kurierów jest Małopolski Związek Kolarski w Polsce i Obecny Urad Dohnany na Słowacji.     KARPACKI WYŚCIG KURIERÓW – ETAPY I

Międzynarodowe warsztaty z twórcami ludowi pogranicza polsko-słowackiego"

  Stowarzyszenie LGD „ Gorce-Pieniny” od kilku miesięcy realizuje projekt „Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego”, który jestwspółfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za po

Informacja dotycząca dopłat do kolektorów

17 czerwca br. Zarząd NFOŚiGW podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie podłączonym do sieci ciepłowniczej, poprzez banki, NFOŚi

Punkt Konsultacyjny do Spraw Przemocy w Rodzinie

Od dnia 14.06.2010r. przy Ośrodku Pomocyu Społecznej (Budynek siedziby Ośrodka pokój nr 3), rozpoczął działalność Gminny Punkt Konsultacyjny do Spraw Przemocy w Rodzinie.    Osoby uwikłane w przemoc będą mogły w każdy poniedziałek w godz. Od 11.30 do 12.30 uzyskać

Wyniki wyborów prezydenckich I tura w Gminie Ochotnica Dolna

Wizualizacja wyników w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dostępna jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna o wynkiku naboru na wolne stanowisko pracy

  Ochotnica Dolna, 28 czerwca 2010r. r.     INFORMACJA WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy. I.    Nazwa i adres jednostki: Zakład Gospodarki Komunalnej Ochotnica Dolna, os. Dłubacze,34-452 Ochotnica Doln

Uchwały z sesji XLVII

Uchwały Rady Gminy z sesji nr XLVII, która odbyła się  22 czerwca 2010r. są dostępne na stronie BIP 2010-07-01 RZ

Wyniki wyborów prezydenckich II tura w Gminie Ochotnica Dolna

Wizualizacja wyników w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dostępna jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej