Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2004r. Dz. U. Nr 261 poz.2603 ),   Wójt Gminy Ochotnica Dolna odwołuje ogłoszony na dzień 17 grudnia 2009r. na godz.10,00 przetarg ustny nieograniczony na sprzeda

Ogłoszenie o naborze

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środkó

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji konkursowej

Ochotnica Dolna, dnia 23 grudnia 2009 r.     ZAWIADOMIENIE   Posiedzenie Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2010 w zakresie Zorganizowania pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem

Uchwały z sesji XL

Uchwały Rady Gminy z sesji nr XL, która odbyła się 18 grudnia 2009r. są dostępne na stronie BIP 2009-12-28 RZ

Ogłoszenie o sesji

O G ŁO S Z E N I E   Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku)w dniu 30 grudnia 2009 roku (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XLI zwy

Międzynarodowa współpraca Stowarzyszenia „GORCE-PIENINY” z twórcami ludowymi

Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” i otrzymało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 dotację wysokości 20 306,50 EURO na realizację projektu pod nazw

Ogłoszenie o sesji

 Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku) w dniu 27 stycznia 2010 roku (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XLII zwyczajna sesja Rady

Przekaż 1% podatku na Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Szanowni Państwo ! Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Szczawnicy jako Organizacja Pożytku Publicznego o numerze KRS 0000122345 niosąca pomoc osobom niepełnosprawnym z czterech gmin powiatu nowotarskiego (Szczawnica, Krościenko, Czorsz

Uchwały z sesji XLII

Uchwały Rady Gminy z sesji nr XLII, która odbyła się 27 stycznia 2010r. są dostępne na stronie BIP 2010-02-11 RZ

Konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich

Urząd Marszałkowski Wojwództwa Małopolskiego i Urząd Gminy Ochotnica Dolna   ZAPRASZAJĄ   mieszkańców gminy Ochotnica Dolna na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji  z funduszy europejskich   termin dyżuru: 22 luty 2010 roku (poniedziałe

Informacja o wyborach Sołtysa Ochotnicy Dolnej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 25 kwietnia 2010 r. w godzinach od 8ºº do 18ºº w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej odbędą się wybory Sołtysa.   Mieszkańcy Sołectwa Ochotnica Dolna zgłaszają kandydatów na Sołtys

Uchwały z sesji XLIII

Uchwały Rady Gminy z sesji nr XLIII, która odbyła się 23 lutego 2010r. są dostępne na stronie BIP 2010-02-25 RZ

Wójt Gminy Ochotnica Dolna OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Referenta ds. funduszy europejskich

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE 1) obywatelstwo polskie, 2) wykształcenie wyższe – specjalność : administracja, prawo, ekonomia, kierunki techniczne oraz związane z Unią Europejską, 3) doświadczenia zawodowe: staż pracy minimum 2 lata, 4) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywa

Informacja Wójta Gminy

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości (działki ew. nr 1022/42, 5217) położonych w Ochotnicy Dolnej przeznaczonych do dzierżawy.   2010-03-10

Ogłoszenie o sesji

O G ŁO S Z E N I E Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku) w dniu 23 marca 2010 roku (wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XLIV zwyczajn