Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim sołtysom z terenu Gminy Ochotnica Dolna pragniemy złożyć serdeczne życzenia: wszelkiej pomyślności, pozytywnej energii, satysfakcji z pełnionej funkcji oraz wiele wytrwałości w realizacji wspólnych planów i zamierzeń dla mieszkańców.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje o przystąpieniu Gminy Ochotnica Dolna do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Okres realizacji Programu na terenie Gminy Ochotnica Dolna 09.02.2022- 31

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepe

Znamy zwycięzców konkursu „Młody felietonista”

Znamy zwycięzców konkursu „Młody felietonista”

Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak wręczyła nagrody laureatom Konkursu „Młody felietonista”. W kategorii klas VII szkół podstawowych I miejsce zajął Piotr Kiełbasa, II Barbara Hanula a III miejsce Patrycja Polaczyk – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej.

Powstaje mapa turystyczna Szlaku Kultury Wołoskiej

Powstaje mapa turystyczna Szlaku Kultury Wołoskiej

W poniedziałek (28 lutego), w formie telekonferencji, odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu „Spotkajmy się na Szlaku Kultury Wołoskiej”, na który Gmina Ochotnica Dolna, w styczniu bieżącego roku, otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim paniom a w szczególności mieszkankom Gminy Ochotnica Dolna, składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zadowolenia oraz realizacji najskrytszych marzeń. Niech każdy dzień wypełniony będzie radością, życzliwością i zrozumieniem. Ni

Biegamy dla Ukrainy – I Biegowy Piknik w Gminie Ochotnica Dolna

Biegamy dla Ukrainy – I Biegowy Piknik w Gminie Ochotnica Dolna

W niedzielę, 6 marca odbył się I Biegowy Piknik w Gminie Ochotnica Dolna. Choć pogoda nie była wymarzona uczestnicy dopisali i z ogromnym sercem zaangażowali się w akcję Biegamy dla Ukrainy. W niedziele, 6 marca na Polanie Homelka w osiedlu Bartoszówka w Ochotnicy Górnej odb

GALERIA