Dzień Kobiet z pomocą dla mieszkańców Ukrainy

Dzień Kobiet z pomocą dla mieszkańców Ukrainy

W dniu 5 marca w WOK w Ochotnicy Dolnej odbył się Dzień Kobiet zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Wiejski Ośrodek Kultury. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Tadeusz Królczyk życząc paniom wszystkiego co najlepsze, podkreślając rolę kobiet w społeczeństwie

Dofinansowanie zadania własnego – na realizację dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej

Dofinansowanie zadania własnego – na realizację dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że Gmina Ochotnica Dolna uzyskała dofinansowane ze środków budżetu państwa, otrzymanych od Wojewody Małopolskiego (umowa nr 12/OPS/2022) w ramach zadania – wsparcie finansowe zadań i programów rea

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 4 marca 2022 roku

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 4 marca 2022 roku

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy został zamieszczony wykaz nieruchomości obejmujący działkę ewid. nr 6350/6, położoną w obrębie Tylmanowa, przeznaczoną do zamiany nieruchomości.

INFORMACJA DO MIESZKAŃCÓW GMINY UDZIELAJĄCYCH SCHRONIENIA UCHODŹCOM

INFORMACJA DO MIESZKAŃCÓW GMINY UDZIELAJĄCYCH SCHRONIENIA UCHODŹCOM

W celu rozpoznania ilości aktualnie przebywających osób z Ukrainy na terenie gmin na prośbę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Targu jesteśmy zobowiązani do zgłaszania aktualnej ilości cudzoziemców, którzy przebywają na terenie naszej  Gminy. O

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została op

Obwieszczenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 1 marca 2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących  zmian Statutów Sołectw. Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały Nr XLVI/410/22 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia  31 stycznia  2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projekt&oa

DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO  FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2022 r.

DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2022 r.

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje o przystąpieniu Gminy Ochotnica Dolna  do Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022r. realizowanego ze środków pa

Wystawa historyczna „Wołosi w Ochotnicy i Tylmanowej”

Wystawa historyczna „Wołosi w Ochotnicy i Tylmanowej”

Dobiegły końca prace związane z opracowaniem wystawy historycznej „Wołosi w Ochotnicy i Tylmanowej”.

Poszukiwane osoby posługujące się językiem ukraińskim

Poszukiwane osoby posługujące się językiem ukraińskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej poszukuje osób znających w stopniu komunikatywnym język ukraiński. Jest to związane z sytuacją za wschodnią granicą. Spodziewany jest bowiem napływ fali uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi. Poszukiwa

Biegówkowy Piknik w Gminie Ochotnica Dolna

Biegówkowy Piknik w Gminie Ochotnica Dolna

Zapraszamy na pierwszy „Biegówkowy Piknik w Gminie Ochotnica Dolna”. To będzie wyjątkowe wydarzenie w niezwykłym miejscu w Ochotnicy Górnej, gdzie śniegu nie brakuje. Przyjdź, przetestuj naszą trasę do narciarstwa biegowego, a przy okazji włącz się w akcję pomocy

GALERIA