Ogłoszenie o sesji

O G ŁO S Z E N I E Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku) w dniu 13 października 2009 roku (wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XXXVIII

Uchwały z sesji nr XXXVIII

Uchwały Rady Gminy z sesji nr XXXVIII, która odbyła się 13 października 2009r. są dostępne na stronie BIP 2009-10-21 RZ

Informacja w sprawie wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości (dz. ew. 6748/25, 6748/26, 6748/23, 5653/7, 5653/8, 5653/9, 5653/10, 5653/11, 15961/8, 5217/10) położonych w Ochotnicy Dolnej, przeznaczonych do sprze

Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem uprzejmnie informuje, iż rozpoczął realizację projektu pod nazwą "Formuła sukcesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-Działanie 6.2 POKL.   Przewidziane są dwie

Uroczystość 11 listopada w Ochotnicy Górnej

11 LISTOPADA 2009 W OCHOTNICY GÓRNEJ -91 rocznica odzyskania niepodległości -88 rocznica patriotycznej manifestacji ludności wsi Ochotnicy Mszą św. o godz.14 w miejscowym kościele pw. W.N.M.P.rozpoczeły się uroczystości rocznicowe związane z odzyskani

Ogłoszenie o sesji

O G ŁO S Z E N I E Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku) w dniu 20 listopada 2009 roku (piątek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XXXIX z

Ogłoszenie Kierownika GOPS Ochotnica Dolna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej zatrudni na czas określony (grudzień 2009) pracownika socjalnego.   Wymagania: Wykształcenie zgodnie wymogami art. 116 ustawy z dnia 24.03.2004r o pomocy społecznej (tekst jednolit Dz.U. 2008r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm)

Informacja Kierownika GOPS w sprawie wypłaty świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, iż w związku z nie otrzymaniem wnioskowanej kwoty dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, nie ma możliwości wypłaty wszystkich świadczeń w miesiącu listopadzie w terminie określonym w decyzjach przyzna

Uchwały z sesji nr XXXIX

Uchwały Rady Gminy z sesji nr XXXIX, która odbyła się 20 listopada 2009r. są dostępne na stronie BIP 2009-11-26 RZ

Ogłoszenie o konkursie na rok 2010

Na podstawie art.11, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2010

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie nowych statutów sołectw Gminy Ochotnica Dolna

Rada Gminy i Wójt Gminy Ochotnica Dolna ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW GMINY DO KONSULATCJI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ PROJEKTY NOWYCH STATUTÓW WSZYSTKICH SOŁECTW GMINY OCHOTNICA DOLNA. Wszelkie uwagi i propozycje prosimy zgłaszać osobiście lub składać pisemni

Ogłoszenie o sesji

O G ŁO S Z E N I E Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku)w dniu 18 grudnia 2009 roku (piątek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XL zwyczajna s