Wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2009

Uchwałą Nr XXVI/218/08 z dnia 27 listopada 2008 Rada Gminy Ochotnica Dolna ustaliła następujące wysokość stawek od środków transportowych w roku 2009:

Realizacja projektu "Zmieniam swoje życie na lepsze – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Ochotnica Dolna"

Z dniem 31 XI 2008 r. zakończył się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej  cykl zajęć w ramach projektu „Zmieniam Swoje życie na lepsze – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Ochotnica Dolna w ramach poddz

Ogłoszenie o sesji

  Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1grudnia 2003 roku) w dniu 30 grudnia 2008 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XXVIII zwyczajna sesja Rady

Uchwały z sesji XXVII

Uchwały z sesji zwyczajnej nr XXVII, która odbyła się 17 grudnia 2008 są dostępne na stronie BIP 2008-12-23 RZ

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2009.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Gminy Ochotnica Dolna na rok 2009 podany przez P.U.K. "EMPOL" Sp. z o.o. Dzień odbioru - PIERWSZA SOBOTA KAŻDEGO MIESIĄCA Miesiąc Dzień miesiąca stycz

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2009

OGŁOSZENIE Na podstawie art.11, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2009 w zakresie: I. Zorganizowa

Ogłoszenie o sesji

OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku) w dniu 28 stycznia 2009 roku (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XXIX zwyczajna ses

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Posiedzenie Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna w zakresie Zorganizowania pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem oraz Działania na rzecz osób niepełnosprawnych odbędzie się w dni

Uchwały z sesji XXIX

Uchwały z sesji zwyczajnej nr XXIX, która odbyła się 28 stycznia 2009r. są dostępne na stronie BIP 2009-02-04 RZ

Informacja o wyborach sołtysa w Ochotnicy Górnej

  Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 5 kwietnia 2009 r. w godzinach od 8ºº do 18ºº w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej odbędą się wybory Sołtysa. Mieszkańcy Sołectwa Ochotnica Górna zgłaszają kandyda

Informacja o wyborach sołtysa w Ochotnicy Dolnej - Młynne

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 19 kwietnia 2009 r. w godzinach od 8ºº do 18ºº w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej – Młynne odbędą się wybory Sołtysa.   Mieszkańcy Sołectwa Ochotnic

Ogłoszenie o sesji

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku) w dniu 24 lutego 2009 roku (wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Oc

Uchwały z sesji XXX

Uchwały z sesji zwyczajnej nr XXX, która odbyła się 24 lutego 2009r. są dostępne na stronie BIP 2009-03-04 RZ