Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: młodszy referent ds. obsługi Rady Gminy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze

na stanowisko młodszy referent ds. obsługi Rady Gminy

Historyczny awans

Po raz pierwszy w historii piłkarze Lubania Tylmanowa w małopolskiej lidze juniorów. O awansie rozstrzygnęły rzuty karne

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU URZĄD GMINY OCHOTNICA DOLNA na młodszego referenta ds. obsługi Rady Gminy

Nabór wniosków

WÓJT GMINY OCHOTNICA DOLNA ogłasza nabór wniosków do obszaru A programu pilotażowego „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2008/2009

WÓJT GMINY OCHOTNICA DOLNA ZAWIADAMIA, ŻE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH Z TERENU GMINY OCHOTNICA DOLNA W TERMINIE DO DNIA 15 WRZEŚNIA BR.

Zmieniam swoje życie na lepsze

,,Zmieniam swoje życie na lepsze – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Ochotnica Dolna,,

Ogłoszenie o sesji

O G ŁO S Z E N I E Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku) w dniu 18 września 2008 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XXIV

Podziękowanie

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Ochotnic Dolna !!! Zarząd Koła w Szczawnicy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym składa gorące podziękowanie za przekazanie wpłaty z odpisu 1 % dochodu za 2007 rok na rzecz naszej organizacji. Zebrane

Ogłoszenie o sesji

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku) w dniu 29 października 2008 roku (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XX

Uchwały z sesji XXV

Uchwały z sesji zwyczajnej nr XXV, która odbyła się 29 października 2008 są dostepne na stronie BIP 2008-11-03

Ogłoszenie o sesji

OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku) w dniu 27 listopada 2008 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XXVI zwyczajn

Uchwały z sesji XXVI

Uchwały z sesji zwyczajnej nr XXVI, która odbyła się 27 listopada 2008 są dostepne na stronie BIP 2008-12-09

Wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2009

Uchwałą Nr XXVI/217/08 z dnia 27 listopada 2008 Rada Gminy Ochotnica Dolna ustaliła następujące wysokość stawek od nieruchomości w roku 2009: