Ogłoszenie o sesji

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku) w dniu 23 marca 2009 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady G

Ogłoszenie o wyborze sołtysa Sołectwa Ochotnica Górna

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza, że Sołtysem Sołectwa Ochotnica Górna został Zdzisław BŁACHUT   Do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej wpłynęło tylko jedno zgłoszenie na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Górna, tj. Pana Zdzisława Błachut. Zgodnie z art

Ogłoszenie o wyborze sołtysa Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza, że Sołtysem Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne został Józef Chrobak   Do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej wpłynęło tylko jedno zgłoszenie na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne, tj. Pana Józefa

Wybory członków Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Małopolskiego ogłasza otwarcie procedury wyboru członków Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego II kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe.   Małopolską Radę Pożytku Publicznego powołuje się w celu kształtowania właściwej wsp&oacut

Ogłoszenie o sesji nadzwyczajnej

OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku) w dniu 21 kwietnia 2009 roku (wtorek) o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XXXII nadzwyczajna

Ogłoszenie o sesji

OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku) w dniu 28 kwietnia 2009 roku (wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XXXII zwyczajna se

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

WYKAZ MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH   Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej podaje informację o wyznaczonych miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń w

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania

INFORMACJA Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 kwietnia 2009 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (

Uchwały z sesji nr XXXIII

Uchwały z sesji zwyczajnej nr XXXIII, która odbyła się 28 kwietnia 2009r. są dostępne na stronie BIP 2009-05-04 RZ

Zaproszenie „Walory przyrodnicze i kulturowe Gorców oraz zasady korzystania z terenu Gorczańskiego Parku Narodowego”

Gorczański Park Narodowy serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych, a szczególnie właścicieli pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych na spotkanie, którego tematem będą:   „Walory przyrodnicze i kulturowe Go

Estetyczna Zagroda na terenie Gminy Ochotnica Dolna na rok 2009

OGŁOSZENIE Komisja Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy we współpracy z Wójtem Gminy Ochotnica Dolna o r g a n i z u j e kolejną edycję konkursu: „Estetyczna Zagroda na terenie Gminy Ochotnica Dolna na rok 2009”  

Wyprawka szkolna 2009

OGŁOSZENIE WYPRAWKA SZKOLNA 2009 INFORMUJĘ IŻ DO DNIA 19 CZERWCA BR. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O POMOC FINANSOWĄ NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351 z

Ogłoszenie o sesji nadzwyczajnej

O G ŁO S Z E N I E Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 poz. 4295 z 1 grudnia 2003 roku) w dniu 04 czerwca 2009 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad) odbędzie się XXXIV nad